Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Super Shape kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Super Shape, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Super Shape verstrekt.

Super Shape  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens

WAAROM  SUPER SHAPE GEGEVENS NODIG HEEFT

Super Shape verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om nieuwsbrieven naar u te verzenden over informatie van Super Shape.

Tevens kan Super Shape uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit diëtistische dienstverlening.

HOE LANG SUPER SHAPE GEGEVENS BEWAART

Super Shape bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Super Shape verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén met uw toestemming aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van diëtistische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Super Shape zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Super Shape een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Super Shape worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website:www.super-shape.nl Super Shape gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen aan derden verstrekt die de google-adwords campagne beheren (DTG).

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

Super Shape maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Super Shape bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Super Shape te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Super Shape heeft hier geen invloed op.

Super Shape heeft Google geen toestemming gegeven om via Super Shape verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eveline@super-shape.nl

Super Sahpe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

BEVEILIGEN      

Super Shape neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Super Shape maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Super Shape verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Super Shape op via eveline@super-shape.nl

Super Shape is als volgt te bereiken:

Adres: Raadhuissstraat 53,5241 BK Rosmalen

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 58707328

Telefoon: 0649129769
E-mailadres: eveline@super-shape.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.